Hans Remeeus PA0Q

ex PA1HR

zondag
25
okt
Tekst grootte
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Scheveningenradio en Amateur Radio

Scheveningen Radio PCH 1904 - 2004

en

PC100H


Alle QSL-kaarten zijn begin februari 2005 via het QSL-bureau verzonden.

Een gedeelte van het log is echter verloren gegaan,

waardoor niet iedereen vanzelf een QSL-kaart toegestuurd krijgt.

Wanneer u twijfels heeft over de ontvangst van uw QSL-kaart, neem dan even contact met mij op.


Een kort verslag van het speciaal evenement station PC100H, met een bedankwoord voor alle medewerkers:

- De antennebouwploeg van de VERON afdeling Amersfoort heeft vrijdag overdag met ongeveer zes man een aantal perfect werkende antennes geplaatst, waar wij echt onvoorstelbaar veel plezier van gehad hebben. Voor 160, 80 en 40 afgestemde dipolen, met 1:1 balun en coaxgevoed. De dipolen en balun waren allemaal nieuw gemaakt voor dit weekeinde. Voor 10, 15 en 20 een 3-elements beam op een verrijdbare mast. En vandaag heeft dezelfde ploeg alles weer afgebouwd. Wat deze mensen in hun vrije tijd voor PC100H gedaan hebben is echt grandioos!

- Jan Willem PA0JWU en zijn XYL verzorgden rondleidingen, zelfgebakken cake, 10 liter maaltijdsoep, een slaapplaats voor onze nestor-operator, een gelegenheid om te douchen, schoonmaken en opruimen van de ruimten waar PC100H gebruik van mocht maken, enzovoorts, enzovoorts. Wat deze mensen voor ons betekend hebben is moeilijk te beschrijven; zo ontzettend veel! Overigens heeft JWU het mogelijk gemaakt dat wij van deze locatie gebruik mochten maken.

- Simon PA0SLW verzorgde de halve zaterdag en de gehele zondag rondleidingen. Hij bleef maar enthousiast vertellen over Kootwijk Radio. En Simon heeft nog veel meer voor ons gedaan dit weekeinde en tijdens de voorbereidingen. Simon is oud medewerker van het zendstation Kootwijk Radio.

- Fred PA0WTA heeft ons nog geholpen met een andere vertikale twee meter antenne en een portable mast. Iemand waarvan ik de naam en call helaas niet weet kwam nog met een twee meter beam. Alles werd netjes op- en afgebouwd. Allemaal spontaan!

- PI4DEC leverde zes bandfilters; gehaald en gebracht door Rob PE9PE. Zonder deze bandfilters had het echt heel lastig (wellicht onmogelijk) geweest om tegelijkertijd met vier stations op HF uit te komen. Nu had niemand last van elkaar.

- Het Ministerie van Landbouw die toestemming verleende om de ruimten te mogen gebruiken en alle contacten met de gemeente en hulpdiensten verzorgd heeft. Dit was een evenement, dus moest daar goedkeuring voor verleend worden.

- Het AT voor het verlenen van de bijzondere roepnaam PC100H.

- De PR-commissie van de VERON die het radiozendamateurisme goed gepromoot heeft. Wim PA0JEB heeft alles in goede banen geleid, ook tijdens de antennebouw.

- Alle operators van PC100H; PA0DCK, PA0JY, PA0WTA, PA1AT, PA1DV, PA1VW, PA2DW, PA3DEU, PA3EDN, PA3HGR, PA7HPH, PC0H, PE9PE en Mike voor hun geweldige medewerking. Niet alleen voor het bedienen van de zendontvangers, maar ook voor het schrijven van het logboekprogramma, maken van badges, afwassen (Ko JY heeft de halve zondag in de keuken gestaan), de communicatie vooraf, opruimen, schoonmaken, meehelpen, maken van foto's, interviews aan Radio AA, Radio 1 en Radio Gelderland, enzovoorts.

- Max ON5UR voor de samenwerking bij het ontwerp van de QSL-kaart.

- De twee bewoners van het hoofdzendergebouw voor hun begrip en geduld. Overigens vonden zij het ook heel gezellig.

- En last but not at least ongeveer 3.500 zendamateurs die verbinding gemaakt hebben met PC100H. Iedere QSL-kaart wordt beantwoord!

Kort samengevat: HET WAS GEWELDIG!

Iedereen bedankt en wellicht tot over 100 jaar. Vanaf een wolkje kunnen we het vast weer eens dunnetjes overdoen...

----

Om de speciale QSL-kaart van PC100H te ontvangen kunt u het beste uw eigen QSL-kaart sturen,

samen met een zelf geadresseerde envelop naar PA1HR:

Hans Remeeus, Dorpsstraat 272, 2391 CK Hazerswoude Dorp.


QSL-kaart PC100H


Voorzijde van de QSL-kaart


Achterzijde van de QSL-kaart


Artikel over PC100H in Electron (uitgave van de VERON) van december 2004


Meer over de geschiedenis van Scheveningen Radio

100 jaar geleden werden in Scheveningen de eerste radioverbindingen gemaakt vanuit een houten keet en het station heette toen Scheveningen Haven, met de roepletters SCH. Omdat men bij de ontvangst veel last had van de in dezelfde plaats gelegen eigen zenders, werd besloten het ontvanggedeelte elders onder te brengen. Na proeven in IJmuiden werd besloten de ontvangers alhier te plaatsen en de zenders middels telefoonkabels te bedienen. In 1929 werd de naam gewijzigd in Scheveningen Radio en kreeg het de roepletters PCH.

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd half mei 1940 op last van de bezetter Scheveningen Radio gedwongen haar uitzendingen te staken. Het kuststation was nog wel in de gelegenheid de koopvaardijvloot te waarschuwen niet naar Nederland te komen. Waardevolle apparatuur liet men 'onderduiken'.

In juni 1945 kwam PCH weer in de lucht, eerst tijdelijk via een in de haven van Amsterdam gelegen schip. Later betrok men een klaslokaal van een school aan de Houtmanstraat, waar nu het W.F. Visserhuis staat. De behuizing was zeer krap en in 1951 werd een nieuw gebouw op het Tweede Sluiseiland in gebruik genomen, met een imposant antennepark. Nieuwe diensten ontstonden, zoals marifoon en TOR (telex-over-radio). Men groeide hier ook weer uit z'n jasje. Uitbreiding van het gebouw werd door Rijkswaterstaat niet toegestaan.

In november 1971 werd de dienstverlening voortgezet in het nieuwe Post-Radiogebouw aan de Merwedestraat/Lange Nieuwstraat. De techniek stond niet stil: berichtenverkeer via de satelliet kwam in opmars. Schepen en kantoren verzonden steeds meer berichten via dit medium, ten koste van het radioverkeer via PCH. Scheveningen Radio, een PTT en later een KPN onderdeel, werkte mee aan de promotie van satellietverkeer, ten koste van zichzelf. Van de radiotelegrafie (morse) verwachtte men dat dit rond 1985 al zou stoppen, doch heeft het tot 31 december 1998 vol gehouden. In 1987 werd de begeleiding van het noodverkeer door het Kustwachtcentrum overgenomen, ook één van de belangrijke taken van Scheveningen Radio.

Begin 1999 hield wereldwijd het radioverkeer via radiokuststations op en werden de schepen verplicht te werken via de satelliet.


Foto impressie van PC100H gedurende 18 en 19 december 2004

op de locatie van het voormalige zendstation Kootwijk Radio


Hoofdzendergebouw A van het voormalige zendstation Kootwijk Radio.

Met op de voorgrond de verrijdbare mast van de VERON Afdeling Amersfoort.

Met in de mast een 3-elements beam voor 10, 15 en 20 meter

en een 2 x 20 meter coaxgevoede dipool voor 80 meter die zeer goede resultaten gaf.

De 80 meter dipool hing hoog en vrij; mede daarom werkte hij uitstekend!


Gebouw Annex A waar PC100H gehuisvest was.


De bandfilters van PI4DEC waar wij gebruik van mochten maken.

Zonder deze filters was het heel lastig geweest om met meerdere operators

gelijktijdig op de HF-banden verbindingen te maken.


Rob PA0DCK (ex PCH) geeft een interview over PCH aan een leuke YL van Radio Gelderland.


Jan Willem PA0JWU achter de Icom IC-751.


Egon PA3EDN achter de Yaesu FT-1000MP Mark-V Field met Acom 2000A.


Hans PA7HPH met Jille PA1DV achter de Yaesu FT-920.


Dick PA3DEU (ex PCH) achter de Icom IC-751.


Ko PA0JY (ex PCH) achter de Icom IC-7400 op VHF.


Rob PE9PE achter de Yaesu FT-1000MP Mark-V Field met Acom 2000A.


André PC0H (ex PCH) achter de Kenwood TS-870.


Ian G4WUH kwam de QSL-kaart van PC100H persoonlijk ophalen.


Het gehele weekeinde gezellige drukte bij PC100H in gebouw Annex A.


Aan de muur hingen foto's en tekeningen uit de PCH-tijd,

waar ook Jan PA0JNH veel belangstelling voor toonde.


Rob PE9PE was niet alleen goed voor vele verbindingen,

maar ook voor de afwas van kopjes en schoteltjes.


Ko PA0JY heeft zowat de hele zondag koffie gezet voor vele honderden bezoekers!


Simon PA0SLW (ex Kootwijk Radio) verzorgde gedurende het weekeinde rondleidingen

in het Hoofdzendergebouw A en bleef maar enthousiast vertellen over vroeger.


Wim PA0JEB, de XYL van PA0JWU en PA0JWU verzorgden eveneens rondleidingen

in Hoofdzendergebouw A en daarbuiten.